ร้าน Ziceinclude

ตั้งอยู่

Address : 393/54 หมู่10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Phone : 052-001406 ,088-0556959

Email : ziceinclude@hotmail.com

บรรยากาศร้าน